Polityka Jakości

Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem
poziomu jakości naszych usług

Polityka Jakości

K2 Dystrybucje pracuje na uznanie w oczach klientów koncentrując wysiłki na zapewnieniu usług najwyższej jakości. Skupiamy swoje działania na identyfikowaniu i spełnianiu indywidualnych oczekiwań Klientów. Stawiając jakość i rzetelność na pierwszych miejscach, deklarujemy spełnianie wymagań PN-EN ISO 9001:2015.

Najwyższy poziom realizacji zobowiązujemy się osiągać poprzez:

  • spełnianie indywidualnych wymagań klientów,
  • zapewnianie wysokiego poziomu jakości we wszystkich obszarach objętych Systemem Zarządzania Jakością,
  • przestrzeganie wszystkich przepisów prawnych oraz spełnianie wszystkich mających zastosowanie wymagań,
  • ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością,
  • ciągłe podnoszenie świadomości jakościowej i kompetencji pracowników,
  • formułowanie i realizację celów Systemu Zarządzania Jakością,
  • identyfikowanie zagrożeń i zarządzanie ryzykiem,
  • identyfikowanie szans i zarządzanie szansami,
  • rozwój kompetencji pracowników na wszystkich szczeblach.

Krzysztof Kowalczyk
Gdynia 16.02.2024